پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
دیدار اعضای هیأت مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان با آیت الله سیدان
        string(136) "دیدار اعضای هیأت مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان با آیت الله سیدان"
        

دیدار اعضای هیأت مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان با آیت الله سیدان

روز پنجشبنه 23 آبان 98، اعضای هیأت مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان در بیت آیت الله سیدجعفر سیدان، از ...

همزمان با هفته کتاب و در ششمین جلسه تازه های هفته انجام شد:

معرفی کتاب تربیت مترجم(1)
        string(153) "همزمان با هفته کتاب و در ششمین جلسه تازه های هفته انجام شد:

معرفی کتاب تربیت مترجم(1)"
        
همزمان با هفته کتاب و در ششمین جلسه تازه های هفته انجام شد:

معرفی کتاب تربیت مترجم(1)

همزمان با هفته کتاب و در ششمین جلسه تازه های هفته، مؤلف کتاب تربیت مترجم(1) به معرفی اثر خود پرداخت.