پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
یادداشت مدیر گروه استانی مشاوره و راهنمایی به مناسبت روز جهانی معلولان
        string(129) "یادداشت مدیر گروه استانی مشاوره و راهنمایی به مناسبت روز جهانی معلولان"
        

یادداشت مدیر گروه استانی مشاوره و راهنمایی به مناسبت روز جهانی معلولان

به مناسبت روز جهانی معلولان، دکتر حسین کدخدا، عضو هیأت علمی و مدیر گروه استانی مشاوره و راهنمایی یادداشتی را ...

برگزاری نخستین جلسه از سلسله نشست های «بیت الغزل» در پردیس شهید بهشتی مشهد
        string(135) "برگزاری نخستین جلسه از سلسله نشست های «بیت الغزل» در پردیس شهید بهشتی مشهد"
        

برگزاری نخستین جلسه از سلسله نشست های «بیت الغزل» در پردیس شهید بهشتی مشهد

روز دوشنبه 11 آذر 98، اولین جلسه از سلسله نشست های «بیت الغزل» با حضور دکتر حسین باغگلی، استادیار گروه علوم ...