پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حضور مشاور رئیس دانشگاه فرهنگیان در امور مجلس و استان ها صورت گرفت:

معرفی حبیب اله تقی پور سهل آبادی به عنوان مسئول تمشیت مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی
با حضور مشاور رئیس دانشگاه فرهنگیان در امور مجلس و استان ها صورت گرفت:

معرفی حبیب اله تقی پور سهل آبادی به عنوان مسئول تمشیت مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی

با حضور با حضور مشاور رئیس دانشگاه فرهنگیان در امور مجلس و استان ها حبیب اله تقی پور سهل آبادی به عنوان مسئول ...

معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی اعلام کرد:

آغاز ثبت نام از دانشجومعلمان علاقمند به عضویت در انجمن های علمی و کانون های فرهنگی
معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی اعلام کرد:

آغاز ثبت نام از دانشجومعلمان علاقمند به عضویت در انجمن های علمی و کانون های فرهنگی

معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی اعلام کرد از صبح روز شنبه 8 مهر 1402 فرایند ثبت نام از ...