دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

معاون توسعه منابع و امور دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی:
توفیق خادمی زائران امام رضا(ع) برای دانشجومعلمان افتخاری ماندگار است

معاون توسعه منابع و امور دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی، در جلسه مدیران مجری طرح گام های عاشقی گفت: توفیق خادمی زائران امام رضا(ع) برای دانشجومعلمان افتخاری ماندگار است.

به گزارش روابط عمومی، دکتر سید جمال وزیری محبوب، با بیان این که امسال دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان برای دومین سال متوالی موفق به شرکت در طرح گام های عاشقی شدند، گفت: این دانشجویان توانستند به حدود 600 نفر از زائران پیاده امام رضا(ع) خدمت رسانی کنند. وی این خدمت رسانی را در حوزه های فرهنگی، پخش فیلم، سلامت، حفاظت، پشتیبانی، و برگزاری حلقه های معرفتی عنوان کرد.

دکتر وزیری تعداد دانشجومعلمان شرکت کننده در طرح گام های عاشقی را 120 نفر ذکر کرد و افزود: این افراد به  مدت سه شبانه روز در این طرح در دو پایگاه مجزا انجام وظیفه کردند.

معاون دانشگاه فرهنگیان با بیان این که طرح گام های عاشقی در حال رشد و کامل شدن می باشد، تأکید کرد: لازم است نقاط ضعف و قوت  این طرح مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

دکتر وزیری طرح گام ها عاشقی را موجب تقویت روحیه و انگیزه خدمت رسانی در انسان ها دانست و گفت: این طرح چراغ راهی برای اندوخته معنوی افراد است.

گفتنی است جلسه مدیران مدارس مجری طرح گام های عاشقی با حضور معاون هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و به منظور نقد و بررسی نقاط ضعف و قوت این طرح در سالن نشست های پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی برگزار گردید.


| شناسه مطلب: 122043

تعداد بازدید: 98 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران