دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

در چهارمین جلسه تازه های هفته
کتاب مدیریت و رهبری در آموزش عالی معرفی شد

صبح امروز، یکشنبه 20 آبان 97، در چهارمین جلسه از سلسله برنامه های تازه های هفته، کتاب «مدیریت و رهبری در آموزش عالی» معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی پردیس شهید بهشتی در این جلسه، اسدالله امانیان، از اعضای دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی و یکی از مؤلفان کتاب «مدیریت و رهبری در آموزش عالی» با بیان این که این کتاب محصول پژوهش های انجام شده در درسی به همین نام در دوره دکترا بوده است، گفت: کتاب مذکور زیر نظر دکتر محمود قربانی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد تألیف گردیده است. وی افزود: علاوه بر این کتاب، کتاب دیگری نیز با عنوان «دانشگاه کارآفرین و دانشگاه یادگیرنده» در همین راستا تدوین شده است.

امانیان با بیان این که سازمان های آموزش عالی از دو منظر قابل تحلیل هستند، این دو منظر را شامل بعد ساختاری و بعد محتوایی دانست. وی توضیح داد که در تحلیل از منظر محتوایی مواری مانند مأموریت ها، رهبری و مدیریت و ... بررسی می شود.

مؤلف کتاب «رهبری و مدیریت در آموزش عالی» با بیان این که 4 نسل از دانشگاه ها تا رسیدن به وضع حاضر وجود داشته اند گفت: این چهار نسل شامل نسل آموزشی، نسل پژوهشی، نسل کارآفرین، و نسل کارآفرینی و نوآوری می شود.

امانیان با بیان این که از نظر تئوری های رهبری 4 دوره سنتی، مدرن، تفسیری نمادین و پست مدرن طی شده است، در رابطه با هریک از این دوره ها، توضیحاتی ارائه کرد.

وی با بیان این که مدیریت و رهبری، مقولاتی متفاوت و متمایز هستند گفت: وابستگی به پست سازمانی، انتصابی بودن، داشتن چشم انداز کوتاه مدت و استفاده از دستور، نظارت و کنترل از ویژگی های مدیر است؛ در حالی که مواردی موانند انتخابی بودن، دورنگری، داشتن چشم انداز بلند مدت، توجه به بالندگی و توانمندسازی کارکنان، و اهمیت دادن به ارزش های والای سازمان را می توان از خصوصیات رهبر برشمرد.


| شناسه مطلب: 120512

تعداد بازدید: 197 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران