دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی:
موفقیت دانشگاه فرهنگیان، محصول درآمیختگی دانش استادان و تجربه معلمان مدارس است

معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی:
موفقیت دانشگاه فرهنگیان، محصول درآمیختگی دانش استادان و تجربه معلمان مدارس است

صبح امروز، یکشنبه 2 تیر 98، نشست هم اندیشی مدیر گروه علوم پایه (زیست شناسی و شیمی) دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی و ...

خبر |

1 ۲  ۳  ۴  ۵ »
۱۲ از ۱۷۹۸ نتیجه
۱ از ۱۵۰ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰