پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
برگزاری دوره معرفتی معراج

برگزاری دوره معرفتی معراج

به همت کارشناسی امور فرهنگی و اجتماعی دوره معرفتی معراج (معارف نماز) برای دانشجویان معلمان ورودی 1399 و 1400 ...