پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

قابل توجه کلیه دانشجویان:

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم 1402-1401

عطف به مفاد نامه شماره 50000/2120/320/د مورخ 1402/02/17 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان، شرایط جدید حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 اعلام می گردد:

 

1- حذف اضطراری صرفا برای یک عنوان درس با نوع واحد نظری، عملی یا ترکیبی (عملی- نظری) امکان پذیر می باشد به شرط آن که تعداد واحد های باقی مانده دانشجو کمتر از 12 واحد نشود.

2- حذف اضطراری دروس کارورزی و کارنما امکان پذیر نمی باشد.

3- عدم وجود غیبت بیشتر از 3/16 جلسات در درس مورد تقاضا.

4- ثبت درخواست توسط دانشجو در سامانه گلستان (سربرگ پیشخوان خدمت) در بازه زمانی مشخص شده در تقویم آموزشی ( از تاریخ 1402/03/07 تا 1402/03/09 ) و پیگیری گردش کار تا حصول نتیجه.

 

شایان ذکر است در شرایط خاص، «حذف اضطراری درس دوم» با شرایط فوق، در صورت ارائه درخواست از سوی دانشجو (فرم پیوست) پس از بررسی و تصویب در شورای بررسی موارد خاص استان امکان پذیر خواهد بود. به منظور تسریع در بررسی درخواست های متقاضیان، انجام اقدامات ذیل به ترتیب الزامی می باشد:

1- تکمیل فرم درخواست کتبی از سوی دانشجو به همراه پیوست مدارک دال بر خاص بودن شرایط دانشجو (که منجر به ارائه درخواست حذف دومین درس شده است).

2- دریافت نظر کتبی استاد راهنمای تحصیلی.

3- دریافت نظر کتبی مدیر گروه آموزشی.

4- تحویل فرم تکمیل شده و مدارک پیوست حداکثر تا تاریخ 6 خردادماه به واحد امتحانات و فارغ التحصیلان.

 

در صورت تایید شورای بررسی موارد خاص، ثبت درخواست حذف درس دوم، در بازه زمانی حذف اضطراری در سامانه گلستان توسط دانشجو الزامی است.


نظرات کاربران