پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

برگزاری هفدهمین جلسه از سلسله نشست های هم کتابی

هفدهمین جلسه از سلسله نشست های هم کتابی در پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

ظهر امروز، یکشنبه 22 مرداد 1402 هفدهمین جلسه از سلسله نشست های هم کتابی در پژوهش سرای دانشجویی پردیس شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در ابتدای این جلسه دکتر فاطمه صحرایی، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی در سخنان کوتاهی با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی و تأثیر آن در تربیت معلمان فرهیخته و توانمند گفت: کارهایی مانند برنامه هم کتابی بسیار مفید است و امیدواریم روز به روز شاهد استقبال بیشتر دانشجومعلمان از فعالیت هایی مانند این برنامه باشیم.

وی با بیان این که " برنامه هم کتابی را در فضای مجازی نیز می توان ادامه داد"، به ایام شیوع بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: در آن ایام ما در یک جمع مجازی خانوادگی فعالیتی مانند این برنامه را آغاز کردیم که در آن فعالیت با ارائه برخی کتاب ها به صورت فایل های صوتی، امکان علاقمندی و گرایش هر چه بیشتر دوستان و اعضای خانواده به کتاب و کتابخوانی فراهم گردید.

در ادامه این جلسه، ادریس فرشاسرور دانشجومعلم رشته آموزش زبان عربی به ارائه کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی پرداخت.

وی ضمن معرفی کتاب مذکور گفت: اثر مرکب به معنای به دست آوردن پاداش های بزرگ از طریق انجام مستمر کارهای کوچک است.

فرشاسرور با بیان این که "اثر مرکب به تلاش مستمر هوشمندانه اشاره دارد"، گفت:  اگر می خواهید زود به نتیجه برسید به سراغ این کتاب نیایید.

وی در ادامه به اثر موجی اشاره کرد و اظهار داشت: اثر موجی به این معنا است که هر کار ما که جنبه ای از زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد می تواند همه جنبه های دیگر زندگی را نیز در بر بگیرد؛ به عنوان نمونه ورزش موجب شادابی جسم و روان می شود، این امر به موفقیت تحصیلی منجر می گردد و موفقیت تحصیلی به اعتماد به نفس فرد می انجامد.

در ادامه این جلسه، حاضران نقطه نظرات خود را بیان کردند و در رابطه با مباحث مطروحه به بحث و گفتگو پرداختند.

گفتنی است پیش از ارائه کتاب اثر مرکب، لوح تقدیر مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان توسط مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه به ارائه دهنده این هفته همکتابی اعطاء شد.


نظرات کاربران