پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

تسلیت به جناب آقای دکتر امانیان

همکار گرامی جناب آقای دکتر امانیان (کارشناس مسئول محترم امور دانشجویی)

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحوم مغفور رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

از طرف مدیریت و کارکنان پردیس شهید بهشتی مشهد


نظرات کاربران