پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

انتخاب نماینده خراسان رضوی به عنوان دبیر کارگروه شوراهای صنفی و رفاهی در گردهمایی رویش
        string(158) "انتخاب نماینده خراسان رضوی به عنوان دبیر کارگروه شوراهای صنفی و رفاهی در گردهمایی رویش"
        

انتخاب نماینده خراسان رضوی به عنوان دبیر کارگروه شوراهای صنفی و رفاهی در گردهمایی رویش

به گزارش روابط عمومی پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی، «سید مصطفی نجفیان» عضو نخستین دوره شورای صنفی و رفاهی ...

مراسم بزرگداشت روز دانشجو و تقدیر از برگزیدگان علمی، فرهنگی هنری و ورزشی
        string(133) "مراسم بزرگداشت روز دانشجو و تقدیر از برگزیدگان علمی، فرهنگی هنری و ورزشی"
        

مراسم بزرگداشت روز دانشجو و تقدیر از برگزیدگان علمی، فرهنگی هنری و ورزشی

مراسم گرامیداشت روز دانشجو در پردیس شهید بهشتی مشهد با حضور آقای دکتر حسینی معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ...

کارگروه تخصصی مهر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی
        string(146) "کارگروه تخصصی مهر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی"
        

کارگروه تخصصی مهر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی

به مناسبت16 آذر روز گرامی داشت مقام دانش و دانشجو، کارگروه تخصصی مهر(ازدواج) برگزاری همایش ها و کارگاه های ...

کسب مقام کشوری پژوهشگر برتر در بخش کارشناسان  و دانشجویی به پردیس شهید بهشتی مشهد تعلق گرفت
        string(167) "کسب مقام کشوری پژوهشگر برتر در بخش کارشناسان  و دانشجویی به پردیس شهید بهشتی مشهد تعلق گرفت"
        

کسب مقام کشوری پژوهشگر برتر در بخش کارشناسان و دانشجویی به پردیس شهید بهشتی مشهد تعلق گرفت

در هفته پِژوهش، با آغاز طرح پِژوهشگر برتر که توسط دانشگاه فرهنگیان در آذر ماه برگزار گردید آقای محمدجواد فرح ...

صفحه  118  از  129