پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
همایش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وسوء مصرف موادمخدر برگزار گردید.
        string(120) "همایش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وسوء مصرف موادمخدر برگزار گردید."
        

همایش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وسوء مصرف موادمخدر برگزار گردید.

باحضور جناب سرهنگ صادقی جانشین دبیر ستادمبارزه باموادمخدر استان خراسان رضوی همایش پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی ...