بازدید گروهی از مدیران مدارس اسوه پاکستان از پردیس شهید بهشتی مشهد

گروهی از مدیران مدارس اسوه پاکستان از پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پردیس شهید بهشتی، روز شنبه 21 بهمن گروهی از مدیران مدارس اسوه پاکستان از بخش های مختلف پردیس شهید بهشتی بازدید کردند و از نزدیک در جریان کم و کیف تربیت معلم در ایران قرار گرفتند. 
دیدار از حوزه آموزش، کتابخانه، آزمایشگاه، موزه تاریخ طبیعی خراسان، سالن مطالعه و امکانات رفاهی پردیس، و گفتگو با مسئولان هر بخش، از جمله برنامه های این بازدید یک روزه بود.
در انتهای این بازدید، مدیران پاکستانی  طی جلسه ای با دکتر سیدحسین مجتبوی، مدیر امور پردیس های خراسان رضوی گفتگو و از همکاری دانشگاه فرهنگیان برای فراهم ساختن امکان این بازدید تشکر کردند.
گفتنی است مدارس اسوه پاکستان، مجموعه ای از مدارس شیعی  این کشور می باشد.


| شناسه مطلب: 98747

تعداد بازدید: 240 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران