اطلاعیه کارشناسی آموزش پردیس شهید بهشتی در رابطه با زمان ثبت نام حضوری و غیرحضوری پذیرفت شدگان رشته نیمه متمرکز تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان

کارشناسی آموزش پردیس شهید بهشتی با صدور اطلاعیه ای زمان ثبت نام حضوری و غیرحضوری پذیرفت شدگان رشته نیمه متمرکز تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان را اعلام کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر می باشد:

اطلاعیه زمان ثبت نام  غیرحضوری و حضوری دانشجویان نیمه متمرکز تربیت بدنی پردیس شهید بهشتی مشهد

ضمن عرض تبریک به دانشجویان عزیز پذیرفته شده در  رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان بدینوسیله زمان پذیرش غیر حضوری و حضوری این دانشجویان به شرح زیر اعلام می گردد :

پذیرش غیر حضوری : پذیرفته شدگان( نیمه متمرکز )کارشناسی دانشگاه فرهنگیان در سال 96 از تاریخ 1396/11/19تا1396/11/23درسامانه گلستان امکان پذیرمی باشد. پذیرفته شدگان محترم جهت ورود به سامانه شناسه کاربری U962 و در ادامه آن کد داوطلبی ( مانند U962XXXXXXX) و گذرواژه  کد ملی می باشد.

پذیرش  حضوری :  دانشجویان عزیز روز سه شنبه 24 بهمن 96 جهت ثبت نام حضوری می بایست با در دست داشتن مدارک لازم جهت ثبت نام حضوری به پردیس شهید بهشتی مشهد مراجعه فرمایند.

فرایند انجام عملیات ثبت نام:

1- مراجعه به واحد تکثیر و انتشارات پردیس شهید بهشتی  و دریافت فرم های ثبت نام  و نیز شماره نوبت و همچنین کلربوک مخصوص تشکیل پرونده

2- پس از تکمیل فرم ها می بایست به پمحل ثبت نام در ساختمان آموزشی مراجعه و نسبت به انجام مراحل زیر اقدام فرمایید.

ارائه تاییدیه قبولی و کارنامه کنکور سراسری و  تایید صحت اطلاعات سجلی ( سن، کد ملی و ...) و نیز ارائه گزارش 1800 و 260  مربوط به ثبت نام غیر حضوری( که قبلا از سامانه گلستان می بایست اخذ می گردید) و نیزارائه مدارک و سوابق تحصیلی و تاییدیه معدل و تاریخ اخذ پیش دانشگاهی و ارائه مدارک مربوط به سهمیه ها و ارائه مدارک تاییدیه پستی

3- مراجعه به حسابداری و پرداخت هزینه های خدمات رفاهی

5- مراجعه مجدد به پژوهشسرا ( در محل ثبت نام) تحویل پرونده و دریافت معرفی نامه به نظام وظیفه پس از کنترل نهایی ثبت نام

6- مراجعه به پلیس 10+ و اخذ معافیت تحصیلی

7- برگشت از پلیس 10+ و مراجعه به محل ثبت نام و ارائه برگه معافیت و دریافت برگه زمان بندی انتخاب واحد و کلاس های آموزشی

8- مراجعه به امور دانشجویی و دریافت فرم های  امور دانشجویی و معرفی به سرپرست شبانه روزی جهت اسکان  و نیز اسکن عکس جهت کارت دانشجویی

9- مراجعه به حراست و تکمیل فرم های مربوطه

در ضمن شروع کلاسهای دانشجویان تربیت بدنی ورودی 96 پس از انجام مراحل ثبت نام  و ارائه مدارک لازم از روز شنبه 28 بهمن 96 خواهد بود.

 نکته مهم :

داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شدگان نهایی هر یک از رشته های تحصیلی نیمه متمرکز اعلام گردیده است، چنانچه جزء پذیرفته شدگان رشته متمرکز آزمون سراسری سال 1396 (مرحله اعلام اسامی شهریور ماه) باشند، برابر ضوابط اعلام شده قبولی آنان در رشته متمرکز لغو شده و منحصراً می بایست در رشته پذیرفته شده نیمه متمرکز ثبت نام و ادامه تحصیل دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به انصراف از رشته قبولی قبلی ندارند و با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد. همچنین برای پذیرفته شدگان دوره های روزانه نیمه متمرکز یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی مجاز در آزمون سراسری منظور خواهد شد. بدیهی این دسته از دانشجویان در روز ثبت نام حضوری می بایست مدارک در دسترس موجود خود را ارائه نمایند و با اخذ نامه ثبت نام موقت جهت انتقال پرونده خود از مرکز قبولی قبلی اقدام فرمایند.

نکات مهم ابلاغی از سوی مرکز آموزش نیروی انسانی وزارت  آموزش و پرورش:

داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شدگان نهایی هر یک از رشته های تحصیلی نیمه متمرکزاعلام گردیده است، چنانچه جزء پذیرفته شدگان رشته متمرکز آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ (مرحله اعلام اسامی شهریورماه - کد11- تأخیر گزینش – تکمیل ظرفیت آموزش ابتدایی) باشند، برابر ضوابط اعلام شده قبولی آنان در رشته متمرکز هر یک از مراحل مزبور، لغو شده و منحصرا می باید در رشته پذیرفته شده نیمه متمرکز ثبت نام و ادامه تحصیل دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به انصراف از رشته قبولی قبلی ندارند و با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد. بنابراین رشته های متمرکز آنان در هریک از مراحل قید شده در سامانه آموزشی آن دانشگاه غیر فعال گردد. ۴ کنترل مجدد شرایط وضوابط اختصاصی مندرج در دفترچه شماره (۲) راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی الزامی است ، لذا از ثبت نام افراد غیر واجد شرایط به جد خودداری نموده و مراتب به این مرکز اعلام گردد. ۵- تحویل مدارک داوطلبانی که قبلا در رشته های متمرکز آن دانشگاه قبول و ثبت نام نموده اند و در حال حاضر در رشته های نیمه متمرکز سایر دانشگاه ها نیز پذیرفته شده اند، بعد از لغو تعهد محضری و فسخ حکم کارگزینی و استیفای حقوق دولت و اخذ دو برابر حقوق کار آموزی و هزینه های مصروفه تحصیلی به استناد مفاد بخشنامه شماره ۲۷۳۷۲-۱۳۹۵/۳/۲۹ و در صورت صدور فرم شماره (۱۱) از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان سهمیه خدمتی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، بلامانع است ۶- پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز آزمون سراسری که دارای قبولی قبلی در دانشگاه فرهنگیان ودانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بوده و در این مرحله نیز در یکی از دانشگاههای مزبور، قبول شده اند اخذ هزینه های مصروفه تحصیلی از آنان مجاز نمی باشد. برای اینگونه داوطلبان نیازی به صدور فرم شماره (۱۱) از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان نمی باشد. ۷- نسبت به اطلاع رسانی به افراد ذینفع جهت مراجعه و ثبت نام در محل قبولی به نحو متقضی اقدام لازم معمول گردد. بدیهی است عدم مراجعه د رمهلت مقرر به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهدشد. ۸- داوطلبانی که دارای قبولی قبلی بوده مدارک ثبت نامی و فرم اطلاعات قبول آنان از موسسات و دانشگاهها ذیربط همانند دانشجوی انتقالی درخواست گردد. ۹- در صورت ثبت نام قطعی و شروع به تحصیل، مقتضی است، گواهی اشتغال به تحصیل آنان طبق فرم شماره (۳) دستورالعمل شماره ۴۷۳۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ و ۷۱۰/۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ به استان سهمیه خدمتی آنان صادر گردد.


| شناسه مطلب: 98673

تعداد بازدید: 361 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران