برگزاری دوره بالندگی اخلاق حرفه ای ویژه استادان دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی

کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی اعلام کرد از دوشنبه 25 دی ماه جاری دوره بالندگی «اخلاق حرفه ای» ویژه استادان عضو هیأت علمی و مأمور وزارتی در سالن امام رضا(ع) ساختمان شهید خورشیدی برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی، علیرضا عقیلی در این باره گفت دوره به میزان 12 ساعت در روز دوشنبه 25 دی از ساعت 8 تا 12 و 14 تا 18 و روز سه شنبه 26 دی از ساعت 8 تا 12 صبح برگزار می شود.

وی از استادان پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان خراسان خواست با مراجعه به سایت اینترنتی پردیس شهید بهشتی و تکمیل فرم مربوطه نسبت به ثبت نام در دوره ی مذکور اقدام نمایند.

فرم ثبت نام در دوره بالندگی «اخلاق حرفه ای» ویژه استادان


| شناسه مطلب: 96318

تعداد بازدید: 264 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران