معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان در جمع برگزیدگان پژوهشی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی:
دانشجومعلمان باید پژوهش و پژوهش گری را عنصر ذاتی دانشجویی و معلمی بدانند

به گزارش روابط عمومی در این مراسم، معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به ویژگی های دانشجوی پژوهشگر گفت یک دانشجوی پژوهشگر باید تمام برنامه های آموزشی دانشگاه را در راستای پرورش مهارت های پژوهشی خود بداند و پژوهش و پژوهش گری را عنصر ذاتی دانشجویی و معلمی تلقی کند.

وی با بیان برخی از جنبه های اخلاق پژوهشی گفت یک معلم پژوهشگر باید بیش از توجه به ساختار پژوهش به منش پژوهشگری توجه کند. وی تأکید کرد دانشجومعلمان پژوهشگر باید اخلاق علمی را سرلوحه کار خود قراردهند.

دکتر ساکی با تأکید بر این که دانشجومعلمان باید بر تلاش و مجاهدت علمی خود بیفزایند از آن ها خواست در کارهای خود به نقش پژوهشی معلم توجه داشته باشند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان با اشاره به درس پژوهی و اقدام پژوهی اظهار داشت اهمیت این نوع پژوهش ها در قدرت آموزش شناسی ها آن ها است.

دکتر ساکی با بیان این که درک درست از پژوهش در گرو توسعه مهارت های پژوهشی است گفت استفاده از فناوری های نو، مطالعه علمی،کار گروهی و نقادی و پرسشگری از جمله مهارت هایی است که پژوهشگر باید در صدد کسب و توسعه آن باشد.

وی با اشاره به برنامه درس ملی تأکید کرد رویکرد دانشگاه فرهنگیان بر نهادینه سازی پژوهش و پرورش معلم پژوهنده است.

این مقام مسئول با بیان این که دانشجومعلمان باید دانش علمی پژوهشی خود را با همدیگر مقایسه و مبادله کنند، خطاب به آنان گفت شما باید به عنوان یادگیرندگان مادام العمر عمل کنید.


| شناسه مطلب: 93264

تعداد بازدید: 146 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران