ششمین جلسه برنامه کافه کتاب برگزار شد

صبح امروز دوشنبه 13 آذر 96 ششمین جلسه کافه کتاب پردیس شهید بهشتی برگزار و طی آن کتاب «چگونه اقدام پژوهی گروهی انجام دهیم» معرفی گردید.

به گزارش روابط عمومی در این جلسه دکتر احمدرضا اقتصادی استاد گروه زبان انگلیسی پردیس شهید بهشتی و مؤلف کتاب مذکور در این جلسه با اشاره به سند تحول بنیادین و برنامه درس ملی آموزش و پرورش گفت در انی برنامه ها از پژوهش مشارکتی به عنوان یکی از تکالیف نظام رسمی تعلیم و تربیت نام برده شده است. وی افزود به همین دلیل این کتاب را برای ترجمه انتخاب کردیم زیرا به طور مستقیم به سند تحول بنیادین و برنامه درس ملی ارتباط دارد.

استاد پردیس شهید بهشتی با اشاره به الگوهای رایج تربیت معلم گفت در دنیای امروز دو الگوی انتقالی یا استادکاری و الگوی تربیت معلم فکور مطرح است. وی با بیان این که در الگوی انتقالی به معلمی به مثابه مهارتی نگریسته می شود که باید به نسل بعد منتقل شود اظهار داشت درالگوی تربیت معلم فکور بر اندیشمند بودن معلم تأکید می شود.

دکتر احمدرضا اقتصادی با ذکر این که مطابق دیدگاه های رایج اقدام پژوهی کاری فردی و یک نفره است تأکید کرد این کتاب نخستین منبعی است که به زبان فارسی به اقدام پژوهی گروهی می پردازد.

مؤلف کتاب «چگونه اقدام پژوهی گروهی انجام دهیم» با بیان این که در دیدگاه انتقالی در مورد تربیت معلم، روش آموزش از بالا به پایین است، گفت در دیدگاه تربیت معلم فکور معلم جزئی از فرایند آموزش است که افکار و نظریه های صاحبنطران را به کار می گیرد و با تجربیات خود محک می زند.

وی با اشاره به محتوای کتاب «چگونه اقدامن پژوهش گروهی انجام دهیم» گفت این کتاب شامل پنج فصل عمده و دو فصل تکمیلی است که در آن ها ضروت، تعاریف و روش های اقدام پژوهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

دکتر احمدرضا اقتصادی گفت هدف از تربیت معلم، پرورش معلم برای آینده است، بنابراین تحولات دانشگاه فرهنگیان باید به گونه ای باشد که معلمانی با توانایی اجرای برنامه های جدید تربیت کند. وی افزوده شدن درس اقدام پژوهی را به سبد درسی دانشگاه فرهنگیان در همین راستا ارزیابی کرد.

در پایان این مراسم دکتر سیدحسین مجتبوی رئیس پردیس شهید بهشتی با تشکر از دکتر اقتصادی با اهدای لوح تقدیر از ایشان تقدیر و قدردانی کرد.  


| شناسه مطلب: 93157

تعداد بازدید: 163 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران