پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

نامه درخواست اصل مدرک تحصیلی

دانشجویان ذینفع لطفا فایلهای ضمیمه را دریافت نمایند 

در ضمن این نامه را باید برای ادارت و مدارس محل اخذ دیپلم و پیش دانشگاهی تنظیم فرمایید .چنانچه مدارس و ادارات آموزش و پرورش اخد دیپلم و پیش دانشگاهی یک مدرسه بوده نامه را برای یک اداره و آموزشگاه نوشته شود و در صورت دو ناحیه و منطقه متفاوت بوده دو نامه تنظیم گردد.


| شناسه مطلب: 72621

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران