پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

اطلاعیه

آگهی واگذاری برخی فضاهای پردیس شهید بهشتی

دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدبهشتی مشهد  در نظر دارد در جهت خدمات رسانی بیشتر  به دانشجویان نسبت به واگذاری و اجاره  برخی از فضاهای خود در محوطه دانشگاه اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت می گردد. ضمن بازدید و (دریافت فرم استعلام بها)،قیمت های پیشنهادی اجاره بهای فضا ی مورد نظر را حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه  29 شهریور ماه 1402 به دبیر خانه پردیس شهیدبهشتی مشهد  تحویل نمایند .

  • بوفه جنب یادمان شهدای گمنام
  • واحدتایپ و تکثیر واقع در ساختمان آموزشی
  • واحد خشکشوئی واقع در محوطه پردیس
  • سالن بدن سازی (آمادگی جسمانی )
  • بوفه زیر پله داخل سلف سرویس
  • بوفه محوطه ساختمان آموزشی شهید خورشیدی
  • واحد نانوائی فری سنتی
  • تذکر : هر شخص یا شرکت فقط مجاز به ارائه قیمت پیشنهادی برای یک مکان می باشد
  • متقاضیان ضمن مراجعه به دبیر خانه و دریافت فرم اعلام قیمت و شرایط شرکت در مزایده که (دارای مهر دبیر خانه باشد )و فرم تکمیل شده دارای  امضاء ،مهر یا اثر انگشت در پاکت سر بسته تحویل نمایند
  • با عنایت به لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب (1337) دانشجویان نمی توانند در مزایده های فوق شرکت نمایند .


نظرات کاربران