پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی 98 و قبل از آن

اطلاعیه دانش آموختگی تابستان 1402

آغاز فرایند تسویه حساب و دانش آموختگی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی 98 (مشغول به تحصیل در پردیس شهید بهشتی و انتقال از واحد ثامن الحجج (ع) ) می رساند، تسویه حساب جهت فارغ التحصیلی مطابق با زمانبندی مندرج در اطلاعیه انجام خواهد شد. خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق فایل اطلاعیه (پیوست)، اقدامات لازم را براساس راهنمایی های ارائه شده انجام دهید.

 

 

دریافت اطلاعیه

 

 

امتحانات و دانش آموختگان پردیس شهید بهشتی


نظرات کاربران