پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

اطلاعیه

برگزاری دوره آموزشی طرح معراج (ویژه دانشجومعلمان)

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم ورودی های  99 و 98 پردیس شهید بهشتی می رساند: دوره طرح معراج با سرفصل های نماز شناسی ، شیوه های دعوت به نماز ، آداب و اسرار نماز، تفسیر آیات نماز و پرسمان نماز به مدت 16 ساعت در اردوگاه باغرود نیشابور در تاریخ 20 مرداد ماه 1402 برگزار می گردد. لطفا جهت ثبت نام به  لینک ذیل مراجعه نمایید.

توجه به علت محدود بودن ظرفیت اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده باشند.

لینک ثبت نام:

https://pbm.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=5983


نظرات کاربران