پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

بازدید دانشجومعلمان آموزش شیمی از پژوهشکده بوعلی

صبح روز شنبه ششم خرداد 1401، تعدادی از دانشجومعلمان رشته آموزش شیمی پردیس شهید بهشتی، از پژوهشکده بوعلی، یکی از مراکز زیرمجموعه آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور دکتر ستار صابری، عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم پایه دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی انجام شد، دکتر یوسفی رئیس پژوهشکده بوعلی در سخنانی ضمن اشاره به اهمیت تعامل دانشگاه ها با مراکز تحقیقاتی، بر ضرورت همکاری بیشتر دانشگاه ها با پژوهشکده برای پیشرفت و ارتقای مرکز و نیز رشد دانشجویان تأکید کرد..

همچنین مسئول واحدهای رشد فناور نیز توضیخاتی درباره این مرکز و چگونگی فعالیت آن برای رشد و حمایت از واحد های فناور جهت تبدیل شدن به هسته فناور بیان کرد.

در جریان این بازدید دانشجویان از یکی از واحدهای دانش بیان با نام «تابان فارمد» نیز دیدن کردند و با حضور در آزمایشگاه های مرکز با نحوه کار تجهیزاتی مانند دستگاه NMR آشنا شدند.

این بازدید به همت انجمن علمی دانشجویی آموزش شیمی پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی انجام شد.


نظرات کاربران