پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

انتخابات شورای صنفی و رفاهی دانشجویی

به استناد دستورالعمل اجرایی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲ فرایند  انتخابات شورای صنفی،  رفاهی دانشجویی آغاز شد.

با توجه به زندگی اجتماعی در محیط دانشگاه فرهنگیان به صورت شبانه روزی بهره گیری از توان فکری و گروهی داشجویان یک فرصت ارزنده برای تصمیم‌گیری مطلوب است که شورای صنفی ،رفاهی دانشجویی به عنوان بازوی کمکی و پل ارتباطی بین داشجویان و مسولین دانشگاه است. در سایه این هدف ارزشمند انتخابات شورای صنفی با کمک داشجویان پردیس شهید بهشتی در خرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار می گردد. از دانشجویان علاقمند و دارای شرایط دعوت می شود در این برنامه شرکت نمایند.

کارشناسی امور دانشجویی و تربیت بدنی پردیس شهید بهشتی مشهد 


نظرات کاربران