پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه کتاب

علاقمندان به بازدید از نمایشگاه کتاب می‌ توانند از طریق لینک زیر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

https://pbm.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=5731


نظرات کاربران