پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

اطلاعیه مهم امور فرهنگی پردیس شهید بهشتی

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در رشته های کتبی جشنواره قرآن و عترت خراسان رضوی می رساند زمان برگزاری مرحله کتبی این جشنواره به علت پاره ای مشکلات فنی در سامانه برگزاری آزمون به روز شنبه 13 اسفند 1401، ساعت 20 موکول می گردد.


نظرات کاربران