پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

معاونت های آموزشی و دانشجویی پردیس شهید بهشتی برگزار می کنند:

جلسات توجیهی تبیینی دانشجومعلمان ورودی 1399 و 1400

به همت معاونت آموزشی، فرهنگی و پژوهشی و معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی پردیس شهید بهشتی دو جلسه توجیهی تبیینی جداگانه برای دانشجومعلمان ورودی 1399 و 1400 برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی در این جلسات که در تالار ابن هیثم پردیس شهید بهشتی برگزار می شود مواردی همچون تشریح ساختار سازمانی و معرفی همکاران پردیس شهید بهشتی، تشریح شیوه نامه شورای انضباطی، اجرای طرح بگو و بشنو، تبیین طرح و برنامه های فرهنگی و هنری، تشریح شیوه نامه تردد و سکونت در سراهای دانشجویی و آشناسازی دانشجویان با سامانه کالینان انجام خواهد شد.

در این جلسه مسئولان حراست پردیس نیز به معرفی این حوزه خواهند پرداخت.

بر اساس این گزارش جلسه مربوط به دانشجومعلمان ورودی 1399 از ساعت 18 تا 20 روز یکشنبه، 22 آبان و جلسه مربوط به دانشجومعلمان ورودی 1400 از ساعت 18 تا 20 روز دوشنبه 23 آبان برگزار خواهد شد.

گفتنی است پیش تر، جلسه توجیهی تبیینی نودانشجومعلمان ورودی 1401 نیز در روز جمعه ششم آبان برگزار شده بود.


نظرات کاربران