پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

بازدید رئیس پردیس شهید بهشتی از روند برگزاری مصاحبه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت استخدام پیمانی آموزش و پرورش

صبح امروز، چهارشنبه 15 تیر 1401، مدیر امور پردیس های خراسان رضوی و رئیس پردیس شهید بهشتی و معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی این پردیس با حضور در محل مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش از چگونگی و روند مصاحبه این افراد بازدید کردند.

به گزار ش روابط عمومی پردیس شهید بهشتی، در این بازدید، دکتر محمدرضا دیمه کار با کارکنان بخش های پذیرش، بررسی مدارک  و مصاحبه گران دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در جریان چگونگی انجام مصاحبه ها و بررسی صلاحیت داوطلبان شغل معلمی قرار گرفت.

گفتنی است مصاحبه داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان از روز دوشنبه ششم تیر ماه جاری در پردیس شهید بهشتی مشهد آغاز شده و به مدت ده روز ادامه دارد و طی آن فرایند مصاحبه و بررسی صلاحیت  بیش از 6500 نفر از داوطلبان شغل معلمی مورد بررسی قرار می گیرد.


نظرات کاربران