پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

تسلیت به جناب آقای مهندس یزدی

همکار گرامی جناب آقای مهندس یزدی (کارشناس مسئول محترم فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی)

درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحوم مغفور رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

از طرف مدیریت و کارکنان پردیس شهید بهشتی مشهد


نظرات کاربران