پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

تسلیت به استاد شکفته

استاد گرامی جناب آقای شکفته (استاد شیمی گروه علوم پایه پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی)

درگذشت همسر محترمه‌تان را تسلیت عرض نموده از خداوند برای آن مرحومه مغفوره رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

از طرف مدیریت و کارکنان پردیس شهید بهشتی مشهد


نظرات کاربران