پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

تسلیت به جناب آقای بابایی

انالله و انا الیه راجعون

همکار گرامی جناب آقای بابایی

مصیبت درگذشت مادر گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض می کنیم. برای آن مرحومه مغفوره رحمت الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

از طرف مدیریت و کارکنان پردیس شهید بهشتی مشهد


نظرات کاربران