دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

کسب مقام کشوری پژوهشگر برتر در بخش کارشناسان و دانشجویی به پردیس شهید بهشتی مشهد تعلق گرفت

در هفته پِژوهش، با آغاز طرح پِژوهشگر برتر که توسط دانشگاه فرهنگیان در آذر ماه برگزار گردید آقای محمدجواد فرح بخش در بخش کارشناسان و خانم عادله سلیمانی از بخش دانشجویی به عنوان پژوهشگران برتر کشوری  منتخب شدند. جناب آقای محمد جواد فرح بخش از کارشناسان پردیس شهید بهشتی و خانم عادله سلیمانی از دانشجویان مرکز ثامن الحجج(ع) مشهد هستند که در این دوره با ارائه آثار پژوهشی و تالیفات،  گوی سبقت را از رقبای خود ربودند.

 


| شناسه مطلب: 21365

تعداد بازدید: 890 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران