پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

تسلیت به خانم دکتر بزمی (رئیس محترم پردیس شهید هاشمی نژاد)

استاد گرامی سرکار خانم دکتر بزمی (رئیس محترم پردیس شهید هاشمی نژاد)

درگذشت همسر محترمتان را تسلیت عرض نموده از خداوند برای آن مرحوم مغفور رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

از طرف مدیریت و کارکنان پردیس شهید بهشتی مشهد


نظرات کاربران