پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

تسلیت به جناب آقای گنجی فر

استاد گرامی جناب آقای گنجی فر (مدیر محترم گروه علوم تربیتی)

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحوم مغفور رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

از طرف مدیریت و کارکنان پردیس شهید بهشتی مشهد


نظرات کاربران