دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

برگزاری کارگاه آموزشی درس کارورزی با رویکرد نوین

به همت پردیس شهید بهشتی مشهد کارگاه آموزشی درس کارورزی جدید با موضوع پژوهش روایتی و مشاهده تاملی با حضور طراح درس کارورزی جدید سرکار خانم دکتر احمدی در تاریخ 1/9/93 در دو نوبت صبح  برای مدرسان پردیس هاشمی نژاد مشهد و مدرسان شهرستان های سبزوار – نیشابور و تربت حیدریه و نوبت عصر  برای مدرسان پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار گردید و در پایان جلسه به سوالات استادان پاسخ داده شد .

 


| شناسه مطلب: 20690

تعداد بازدید: 958 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران