پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

مطلب مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی به مناسبت دهه سرآمدی آموزش

مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی به مناسبت دهه سرآمدی آموزش مطلبی برای انتشار در سایت دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی به روابط عمومی این دانشگاه ارسال نمود.

علاقمندان می توانند از بخش فایل های ضمیمه مطلب ارسالی استاد داوود گنجی فر را دانلود و مطالعه نمایند. 


نظرات کاربران