پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

برگزاری جلسه بررسی و تبیین طرح تحولی سرای طیبه

عصر دیروز، سه شنبه سی ام دی ماه 99، جلسه بررسی و تبیین طرح تحولی «سرای طیبه» دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی در پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در این جلسه، معاون توسعه منابع و امور دانشجویی پردیس شهید بهشتی مشهد با اشاره به اهمیت طرح «سرای طیبه» بر حضور حداکثری و مشارکت بالای دانشجویان در این طرح تأکید کرد.

دکتر فریبرز رمضانی با تأکید بر این که کیفیت انجام کار بسیار مهم است، گفت: علاوه بر کیفیت، کمیت نیز اهمیت زیادی دارد و باید تلاش شود میزان فعالیت های انجام شده در حوزه های مختلف از نظر کمی و آماری نیز در حد مطلوبی باشد.

در این جلسه همچنین دستورالعمل سازمان مرکزی دانشگاه در ارتباط با طرح تحولی «سرای طیبه» طرح و تبیین گردید و طرح و برنامه های نیم سال دوم تحصیلی در حوزه امور دانشجویی بر اساس این طرح تنظیم و تدوین شد. همچنین تقسیم کار لازم در این خصوص صورت گرفت.

این جلسه با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه های امور دانشجویی، تربیت بدنی، مشاوره و بهداشت، امور فرهنگی و سرپرستان سراهای دانشجویی برگزار شد.


نظرات کاربران