پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

برگزاری جلسه شورای سرپرستان شبانه روزی پردیس شهید بهشتی مشهد

صبح روز شنبه ششم اردیبهشت 99، جلسه شورای سرپرستان شبانه روزی پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در این جلسه، معاون توسعه منابع و امور دانشجویی پردیس شهید بهشتی، گزارشی از فعالیت های این حوزه در ماه های گذشته ارائه داد و از کوشش های خالصانه همکاران در اجرایی کردن برنامه های معاونت تقدیر و قدردانی کرد.

دکتر رمضانی اشاره با تعطیلی دانشگاه برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا گفت: در این ایام که ما از حضور فیزیکی دانشجویان محروم هستیم و آنان به صورت مجازی فعالیت های آموزشی خود را پیگیری می کنند، مسئولان اجرایی دانشگاه فرصت خوبی دارند که فعالیت هایی را که انجام آن در زمان حضور دانشجویان امکانپذیر نیست، انجام دهند.

وی توضیح داد: اکنون زمان مناسبی است که بهسازی سراهای دانشجویی و فضاهای آموزشی انجام شود.

معاون توسعه منابع و امور دانشجویی پردیس شهید بهشتی گفت: از این فرصت باید برای شناسایی و رفع نواقص و کمبودهای خوابگاه ها و کلاس ها استفاده کرد و تلاش نمود در جاهایی که نیاز به تعمیر و مرمت وجود دارد، اقدامات لازم انجام گیرد.

وی تأکید کرد: باید تلاش ها و اقدامات ما به گونه ای باشد که دانشجویان در زمان حضور مجدد خود در محیط پردیس، تغییرات را به صورت ملموس و عینی احساس کنند.

در ادامه این جلسه تقسیم کار و هماهنگی سرپرستان سراهای دانشجویی انجام و انتخابات تعیین نماینده سرپرستان پردیس شهید بهشتی برگزار گردید که در نهایت، محمد حسین نجفی به عنوان نماینده سرپرستان این پردیس انتخاب و اعلام شد.


نظرات کاربران