پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

برگزاری نشست تخصصی بررسی فرم ها و چک لیست های سراهای دانشجویی

عصر روز یکشنبه ششم بهمن 98، نشست تخصصی کارگروه بررسی و کارشناسی فرم ها و چک لیست های مورد استفاده در سراهای دانشجویی برگزار شد.

حمیده جعفریزدی، کارشناس مسئول سراهای دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان و یکی از مدرسان این نشست، با اعلام این خبر گفت: اداره کل برنامه ریزی، خدمات و رفاه دانشجویی به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه مدیریت سراهای دانشجویی و پرهیز از اعمال سلیقه شخصی در انجام امور اقدام به هماهنگ سازی و یکسان سازی فرم ها، جدول ها و لیست های مورد نیازدر حوزه سراها نموده است، لذا نشست مذکور با هدف بررسی، کارشناسی و تبیین این فرم ها و چک لیست ها برگزار گردید.

وی افزود: بررسی فرم های ورود و خروج، حضور و غیاب، مشخصات و محارم از جمله مواردی بود که در این نشست انجام گردید.

گفتنی است شیما اسلامی، سرپرست سرای دانشجویی پردیس الزهرا(س) سمنان، دیگر مدرس این نشست تخصصی بود که مطالبی را در رابطه با فرم ها و چک لیست های سراهای دانشجویی بیان کرد.


نظرات کاربران