پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

برگزاری نشست علمی تخصصی «نانو: فناوری عصر همگرایی علوم»

با حضور استادان و دانشجویان پردیس شهید بهشتی مشهد، نشست علمی تخصصی نانو، فناوری عصر همگرایی علوم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در این نشست که با حضور بیش از 80 نفر از استادان و دانشجویان رشته های علوم پایه پردیس شهید بهشتی برگزار شد، دکتر حمیدرضا وطن پور، مدیر گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی و دکتر عبدالحکیم پنق، استادیار رشته شیمی این دانشگاه، سخنرانی کردند.

سخنرانان این نشست در سخنان خود به مواردی از جمله ساختارهای نانو، حیات بشر و رشد علمی به وجود آمده در سال های اخیر و کاربردهای نانو در دانش و فناوری جدید پرداختند و موارد مذکور را به طور مبسوط تشریح نمودند.

این نشست علمی تخصصی روز دوشنبه 20 آبان 98 در سالن امام رضا (ع) پردیس شهید بهشتی برگزار شد.

گفتنی است این نشست به همت گروه آموزشی علوم پایه (زیست و شیمی) و کمیسیون تخصصی و ترویج نانوتکنولوژی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی و با همکاری کارشناسی امور پژوهشی این دانشگاه و انجمن علمی دانشجویی نانوی پردیس شهید بهشتی برگزار شد.  


| شناسه مطلب: 157021

تعداد بازدید: 105 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران