پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

به همت انجمن اسلامی و جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی برگزار شد:

همایش عدالت آموزشی

ظهر روز سه شنبه 21 آبان 98، به همت انجمن اسلامی و جامعه اسلامی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی همایشی با عنوان عدالت آموزشی در تالار ابن هیثم پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در این همایش دکتر سید مجید حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران سخنرانی کرد.

وی با اشاره به تنوع مدارس موجود در کشور و تبعیض های موجود در میان دانش آموزان بر کاهش تنوع مدارس و کاهش فاصله آموزشی میان دانش آموزان تأکید  نمود.

وی با اشاره به فاصله حقوق و درآمد فرهنگیان با برخی از اقشار دیگر مانند پزشکان بر لزوم افزایش حقوق معلمان و کاهش فاصله حقوقی میان آنان با سایر مشاغل تأکید کرد.

دکتر حسینی با انتقاد از وضعیت موجود کنکور سراسری ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، بر افزایش ظرفیت رشته های پرطرفدار مانند رشته های پزشکی تأکید کرد و آن را برای حذف یا کمرنگ نمودن اهمیت کنکور ضروری دانست.

گفتنی است این همایش به همت انجمن اسلامی دانشجویان و جامعه اسلامی پردیس شهید بهشتی با همکاری پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار گردید که با استقبال خوب دانشجویان روبرو شد و بیش از 700 نفر در این برنامه فرهنگی، اجتماعی شرکت کردند.


| شناسه مطلب: 156583

تعداد بازدید: 141 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران