پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

به همت کانون جهاد دانشگاهی پردیس شهید بهشتی برگزار شد:

اردوی کوهنوردی دانشجویان پردیس شهید بهشتی

روز جمعه 17 آبان 98، به همت کانون جهاد دانشگاهی پردیس شهید بهشتی، برنامه کوهنوردی ای برای دانشجویان این پردیس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، رضا ابراهیمی دبیر کانون جهاد انشگاهی پردیس شهید بهشتی مشهد با اعلام این خبر گفت: در این اردو حدود 30 نفر از دانشجومعلمان به قله زو در کوه های آب و برق مشهد صعود کردند.

وی افزود: در جریان برگزاری این برنامه سیدجواد مهتدی، سرپرست شبانه روزی پردیس شهید بهشتی در سخنان کوتاهی به برخی نکات ضروری در رابطه با چگونگی برگزاری اردوها پرداخت.

ابراهیمی ادامه داد: این اردو با هدف ارتقاء سطح سلامت دانشجویان و ترویج فرهنگ ورزش در میان آنان برگزار گردید.

گفتنی است این برنامه به همت کانون جهاد دانشگاهی و با همکاری کارشناسی فرهنگی اجتماعی و  امور سرپرستی پردیس شهید بهشتی برگزار شد.


| شناسه مطلب: 155614

تعداد بازدید: 153 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران