پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

برگزاری جلسه گروه معارف و تربیت اسلامی

روز شنبه 11 آبان 98، جلسه گروه معارف و تربیت اسلامی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی در سالن کنفرانس پردیس شهید بهشتی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی در این جلسه دکتر بهنام عباسی اول، مدیر گروه معارف و تربیت اسلامی، ضمن تأکید بر رعایت سرفصل های درسی،  منابع تکمیلی دروس معارف را به استادان این گروه معرفی نمود.

چگونگی تدرویس منابع درسی و اهمیت تدریس جزوه فضای مجازی در ساعات درسی اخلاق کاربردی از دیگر مواردی بود که مدیر گروه معارف و تربیت اسلامی در سخنان خود به آن اشاره کرد.

در این جلسه طرح برگزاری همایش ملی یا استانی نیز  به بحث و تبادل نظر گذاشته شد که به اتفاق آراء تصویب شد و مقرر گردید موارد تکمیلی و مسئولان کارگروه های مربوطه در جلسه تخصصی، که به همین منظور برگزار خواهد شد، مشخص شوند.

از دیگر مواردی که در این جلسه مطرح گردید و به تصویب رسید می توان به برگزاری نشست تقریب مذاهب، با همکاری دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری و برگزاری جلساتی با موضوع اصول پاسخ گویی به شبهات توسط استاد حجةالاسلام دکتر نخاولی مورد واکاوی اشاره کرد.


| شناسه مطلب: 155465

تعداد بازدید: 168 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران