پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

برگزاری پنجمین جلسه تازه های هفته

صبح امروز، دوشنبه 13 آبان 97، پنجمین جلسه برنامه علمی تازه های هفته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در این جلسه، محمد عزیزی دانشجوی رشته آموزش ریاضی پردیس شهید بهشتی به ارائه مقاله خود با عنوان «طرح شکلی نوین از نقطه» پرداخت.

عزیزی با بیان این که فکر اولیه این مقاله را در دوران دبیرستان در ذهن پرورانده، گفت: در آن دوره به ما آموخته بودند که نقطه بعد ندارد، اما خط که از تعداد بی شماری نقطه تشکیل شده است یک بعدی است و این برای من جای سوال بود که چگونه اجزایی که خود فاقد بعد هستند می توانند یک کل بعددار را ایجاد کنند.

وی با اشاره به پیشینه ای از پژوهش های انجام شده در این زمینه بیان کرد: اقلیدس نقطه را چیزی می داند که جزء ندارد، اما در هندسه جدید نقطه صفربعدی محسوب می گردد.

عزیزی با تحلیل اولیه موضوع تحقیق خود اظهار داشت: ما در دنیایی زندگی می کنیم که تمام اجسام آن سه بعدی است، بنابراین یکی از شروط نقطه باید دیده شدن آن با چشم غیرمسلح باشد.

وی  ادامه داد: با توجه به مسائل اشاره شده، نقطه باید دارای بعد باشد.

دانشجوی رشته آموزش ریاضی پردیس شهید بهشتی با تعریف نقطه به عنوان یک جسم سه بعدی بیان کرد: این جسم سه بعدی باید طول و عرضی برابر با یک میلیمتر و ارتفاعی مساوی با یک انگستروم داشته باشد تا بتوان آن را با چشم غیرمسلح مشاهده نمود.

 وی در ادامه به تعریف اجسام کوچکتر و بزرگتر از نقطه پرداخت و بیان کرد که چرا از استوانه یا اشکال مختلف الاضلاع برای تعریف مفهوم نقطه استفاده نکرده است.

عزیزی در بخش آخر سخنان خود به بیان نتایج تحقیق پرداخت و پیشنهادهایی را برای ادامه تحقیقات در این زمینه ارائه داد.

در پایان جلسه با اعطای لوح سپاس مدیر دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی از ارائه دهنده جلسه پنجم برنامه تازه های هفته تقدیر و قدردانی به عمل آمد.


| شناسه مطلب: 155233

تعداد بازدید: 121 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران