پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

برگزاری جلسه شورای پردیس شهید بهشتی

عصر دیروز، شنبه 10 آبان 98، جلسه شورای پردیس شهید بهشتی با محوریت موضوعات فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

به کزارش روابط عمومی در این جلسه رمضان نیری، مدیر امور پردیس های خراسان رضوی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های فرهنگی انجام شده از ابتدای سال تحصیلی جاری، به شرکت دانشگاه فرهنگیان در طرح گام های عاشقی اشاره کرد و  گفت: در  این طرح که در دهه آخر ماه صفر انجام شد، مجموعاً به 700 زائر در ایستگاه های خدمت رسانی دانشگاه فرهنگیان ارائه خدمات صورت پذیرفت.

وی با اشاره به تشکیل انجمن های علمی دانشجویی تأکید کرد: فعالیت این انجام ها باید در ریل قانونی خود که همان کارشناسی فرهنگی است ادامه پیدا کند اما به گونه ای که ماهیت پژوهشی آن تغییر نکند.

نیری ادامه داد:  لازم است نشست های کوچکتری با حضور نمایندگان انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و تشکل های سیاسی و صنفی دانشجویی برگزار گردد تا حرف ها دانشجویان شنیده و در تصمیم گیری ها لحاظ شود.

وی خطاب به دانشجویان گفت: فعالیت دانشجویان در تشکل های مختلف و نیز همکاری آن ها به عنوان کار دانشجویی با واحدهای اداری، باعث رشد و بالندگی آنان می شود و پدیدآورنده زمینه های پیشرفت شغلی ایشان در آینده است، بنابراین نباید با نگاه مادی و حسابگرانه به آن نگاه کرد.

در این جلسه همچنین مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، معاون توسعه منابع و امور دانشجویی، معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، کارشناس مسئول امور فرهنگی اجتماعی و نیز نمایندگان تشکل های دانشجویی صنفی، فرهنگی، علمی و سیاسی پردیس شهید بهشتی مشهد مطالبی را در مورد فعالیت های فرهنگی پردیس شهید بهشتی بیان کردند.

در پایان پس از دریافت همه نظرات و پیشنهادها و بحث و بررسی درباره مسائل مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ گردید و به تصویب رسید.


| شناسه مطلب: 154952

تعداد بازدید: 139 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران