پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

برگزاری همایش روز بزرگداشت حافظ شیرازی

عصر روز یکشنبه 21 مهر 98، به مناسبت روز بزرگداشت حافظ شیرازی، همایشی با موضوع تبیین جایگاه این شاعر بزرگ در ادبیات ایران و جهان در پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

در این برنامه دکتر مهدی ستودیان، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان، ضمن خوش آمدگویی به حاضران، توضیحاتی را درباره روز حافظ بیان کرد و سپس دکتر علیرضا قیامتی به ایراد سخنرانی با موضوع تبیین جایگاه حافظ در ادبیات ایران و جهان پرداخت.

دکتر قیامتی با اشاره به این سخن نیچه که: "حافظ سیمرغ آسمان مشرق زمین است"، گفت: هیچ شاعری در دنیا نیست که شعر او به اندازه حافظ با زندگی، ذهن و زبان یک ملت در هم آمیخته باشد.

وی تأکید کرد: حافظ حافظه فرهنگ و تاریخ ما است.

این استاد دانشگاه فرهنگیان با بیان این که: "مردم به حافظ اعتماد دارند و با او درد دل می کنند"، اظهار داشت: بی دلیل نیست که شعر حافظ ضرب المثل می شود و سخنش واگویه می گردد و مردم با دیوان او فال می گیرند.

دکتر قیامتی به سخن برخی بزرگان در رابطه با حافظ اشاره کرد وبه عنوان نمونه گفت: استاد مطهری در کتاب تماشاگه راز درباره حافظ می گوید همه بزرگان با هر سلیقه ای با حافظ جمع می شوند و او را ستایش می کنند.

وی ادامه داد: گوته شاعر آلمانی نیز تصریح می کند که اگر کسی خود را با حافظ برابر بداند کارش جز دیوانگی نشان از چیز دیگری نیست.

دکتر قیامتی با اشاره به برخی ابیات شعر حافظ اظهار داشت: خود حافظ نیز از ارزش شعر خویش آگاه بوده و در غزل های خود بارها این موضوع را بیان کرده است.

استاد دانشگاه فرهنگیان با بیان برخی اقتباس ها از شعر حافظ، نیچه، ویکتورهوگو و گوته را از جمله شخصیت هایی برشمرد که از شعر او در آثار خود استفاده نموده اند.

وی سپس به تشریح جایگاه انسان در شعر حافظ پرداخت و بیان کرد: در شعر حافظ مقام انسان از فرشتگان بالاتر است زیرا او به سوی کمال حرکت می کند.

پس از سخنان دکتر قیامتی، دکتر ستودیان، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان با اعطای سپاس نامه از وی تقدیر و قدردانی کرد.

در این برنامه علاوه بر سخنرانی دکتر قیامتی، چند تن از دانشجومعلمان پردیس شهید بهشتی نیز به تکنوازی پرداختند و برخی قطعات موسیقی متناسب با موضوع جلسه را اجرا نمودند.

  این همایش به همت گروه زبان و ادبیات فارسی و با همکاری واحد پژوهش دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی برگزار گردید.


| شناسه مطلب: 153477

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران