پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

برگزاری نشست هم اندیشی استادان گروه آموزشی تربیت بدنی

اولین نشست هم اندیشی اعضاء هیأت علمی و مدرسان گروه تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در این جلسه که عصر روز یکشنبه 7 مهر 98 تشکیل شد، دکتر فریبرز رمضانی مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی استان ضمن گرامی داشت سال تحصیلی جدید از همکاری استادان این گروه برای تسهیل در امر برنامه ریزی درسی جهت ترم تحصیلی جاری تشکر و قدردانی کرد.

دکتر رمضانی همچنین در سخنان خود بر مواردی مانند ثبت حضور وغیاب دانشجویان، ثبت و تأیید به موقع نمرات و پایبندی به زمان بندی کلاس های درسی تأکید نمود.

وی از استادان دروس تربیت بدنی خواست در اجرا و ارزشیابی دروسی که توسط چند استاد ارائه می شود، با یکدیگر هماهنگی های لازم را انجام دهند.

مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی دانشگاه از استادان این گروه دعوت کرد جهت اجرای هرچه بهتر فعالیت های فوق برنامه با دانشگاه همکاری داشته باشند.

در ادامه جلسه، استادان گروه تربیت بدنی به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با مسائل آموزشی دانشجویان پرداختند و در پایان پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم در زمینه های مختلف اخذ شد و به تصویب رسید.     


| شناسه مطلب: 153279

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران