پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

درخشش دانشجومعلمان خراسان رضوی در بیست ونهمین جشنواره فرهنگی و اجتماعی

دانشجومعلمان خراسان رضوی در بیست و نهمین جشنواره فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان خوش درخشیدند و در مجموع موفق به کسب مقام اول کشور شدند.

معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: دانشجومعلمان این استان با به دست آوردن 97 رتبه در رشته های مختلف موفق به کسب رتبه  نخست شدند.

سیدکمال الدین حسینی افزود: از 97 رتبه به دست آمده توسط دانشجویان خراسان رضوی، 64 رتبه در بخش برادران و 33 رتبه در بخش خواهران کسب شده است.

وی در تشریح این موفقیت گفت: خراسان رضوی در بخش برادران در 7 رشته حفظ 10 جزء، حفظ یک جزء، خط تحریری، سخنوری، احکام و سرود موفق به کسب رتبه اول و در برخی رشته های دیگر موفق به کسب رتبه های دوم و سوم شده است.

حسینی ادامه داد: در بخش خواهران نیز در رشته های اذان، تواشیح، تولید اپلیکیشن، کانال های مجازی و سرود رتبه های اول به خراسان رضوی رسیده است، ضمن این که دانشجومعلمان دختر این استان در برخی رشته های دیگر نیز موفق به کسب رتبه های دوم و سوم گردیده اند.

معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی اظهار داشت: در مجموع دانشجومعلمان این استان در قسمت برادران در بخش فعالیت های قرآنی اول شدند و در بخش های فعالیت های هنری، فعالیت های ادبی، پژوهشی و نرم افزاری و فعالیت های عترت و معارف دینی مقام دوم را کسب کردند و در سرود و تئاتر نیز به مقام سوم رسیدند.

وی افزود در قسمت خواهران نیز در بخش فعالیت های قرآنی مقام اول و در بخش سرود و تئاتر مقام دوم به خراسان رضوی اختصاص یافت. همچنین دانشجومعلمان خواهر این استان در بخش فعالیت های ادبی، پژوهشی و نرم افزاری نیز مقام دوم کشور را کسب کردند.

روابط عمومی پردیس شهید بهشتی مشهد این موفقیت ارزنده را به همه مسئولان، استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان، به ویژه به دانشجویان شرکت کننده در این جشنواره و مربیان آنان تبریک عرض نموده، برای همگان آرزوی توفیق روزافزون دارد.


| شناسه مطلب: 153185

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران