پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

برگزاری مصاحبه داوطلبان پست سرپرستی سراهای دانشجویی در مشهد

از صبح امروز،  مصاحبه افراد معرفی شده جهت تصدی پست سرپرستی شبانه روزی سراهای دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در پردیس شهید بهشتی مشهد آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی، در جریان این مصاحبه ها، توانمندی 13 نفر از افراد معرفی شده خانم و آقا از استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، جهت تصدی پست سرپرستی سراهای دانشجویی مراکز و پردیس های دانشگاه فرهنگیان، به صورت شفاهی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

گفتنی است پس از انجام مصاحبه شفاهی، آزمون کتبی نیز برای داوطلبان پست سرپرستی انجام خواهد شد.


| شناسه مطلب: 152887

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران