پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

معاون توسعه منابع و امور دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی:

شرط مهم ورود به کار معلمی داشتن انگیزه است

معاون توسعه منابع و امور دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی در جمع دانشجومعلمان نوورود پردیس شهید بهشتی گفت: شرط مهم ورود به کار معلمی داشتن انگیزه است.

صبح دیروز، دوشنبه 15 مهر 98 معاون توسعه منابع و امور دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی گفت: انسان درزندگی با انتخاب های متفاوتی روبرو می گردد که اگر انتخاب او درست نباشد ممکن است برای همیشه دچار حسرت شود.

دکترسیدجمال وزیری محبوب با بیان این که یکی از انتخاب های مهم زندگی انسان انتخاب شغل است،  خطاب به دانشجومعلمان نوورود گفت: شما بهترین شغل یعنی شغل معلمی را انتخاب کرده اید.

دکتر وزیری ادامه داد: شما از بدو ورود به دانشگاه فرهنگیان دو عنوان پیدا می کنید: عنوان معلم و عنوان دانشجو.

 وی تأکید کرد: کلمه معلم بار سنگین و خطیری را بر روی دوش ما می گذارد.

وزیری افزود: یکی از شروط مهم ورود به کار معلمی داشتن انگیزه است.

وی با  تقسیم بندی فرار نیروی انسانی به فرار مغزها و فرار فکرها، اظهار داشت: در فرار مغزها، انسان ها محل خدمت خود را تغییر می دهند، اما در فرار فکرها، تکرار، ایستایی، به روز نبودن نیروی انسانی و بی انگیزگی اتفاق می افتد.

وزیری تأکید کرد: فرار مغز مهم نیست بلکه فرار فکر است که اهمیت دارد.

وزیری از دانشجومعلمان نوورود خواست به رشد حرفه ای و شغلی خود توجه کنند و خطاب به آنان گفت: سعی کنید مهارت های اجتماعی خود را ارتقاء دهید، خوب درس بخوانید و مرام نامه دانشجویی را رعایت کنید.


| شناسه مطلب: 152652

تعداد بازدید: 122 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران