پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

با محوریت اجرایی اعضای شورای صنفی انجام شد:

برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی پردیس شهید بهشتی

عصر دیروز، یکشنبه 14 مهر 98، انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی پردیس شهید بهشتی با محوریت اجرایی اعضای شورای صنفی دانشجویی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در این انتخابات دانشجویان برای تعیین اعضای شورای مرکزی 11 انجمن تخصصی و 9 انجمن بین رشته ای، رأی خود را به صندوق انداختند.

بنابر این گزارش، مدیر امور پردیس ها و معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی با حضور در حوزه اخذ رأی این انتخابات از نزدیک در جریان برگزاری آن قرار گرفتند.

رمضان نیری، مدیر امور پردیس های استان  در این بازدید از برگزارکنندگان انتخابات تشکر و از  نحوه برگزاری این رویداد فرهنگی ابراز خرسندی کرد.

گفتنی است فرایند اجرایی انتخابات انجمن های علمی دانشجویی پردیس شهید بهشتی توسط اعضای شورای صنفی این پردیس انجام شد و در جریان آن 449 نفر از دانشجویان رأی خود را برای انتخاب نامزدهای مورد نظر خود به صندوق آراء انداختند.

نتابج این انتخابات متعاقباً اعلام خواهد شد.


| شناسه مطلب: 152533

تعداد بازدید: 78 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران