پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

توسط گروه آموزشی علوم پایه (زیست و شیمی) انجام شد:

برگزاری دوره بالندگی طراحی و برنامه ریزی آموزشی

روز پنجشنبه، چهارم مهرماه 98، به همت گروه آموزشی علوم پایه (زیست شناسی و شیمی) دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی، دوره بالندگی طراحی و برنامه ریزی آموزشی در پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در ابتدای این دوره، مدیر امور پردیس های خراسان رضوی رضوی در سخنانی ضمن قدردانی از برنامه ریزان و برگزار کنندگان این دوره آموزشی، بر اهمیت طراحی و برنامه ریزی آموزشی تأکید کرد و برگزاری کلاس ها و کارگاه های علمی در این زمینه را لازم و ضروری دانست.

رمضان نیری با بیان این که در گذشته عوامل و متغیرهای تأثیرگذار در حوزه تعلیم و تربیت کمتر بوده، اظهار داشت: امروز معلم باید دنیای متفاوت دانش آموزان را بشناسد تا بتواند با آنان ارتباط برقرار کند.

وی با تشبیه کلاس درس به یک اتوبوس گفت: در گذشته دانش آموزان یک کلاس مانند سرنشینان یک اتوبوس بودند که همه با شرایط مشترکی رشد می کردند، اما امروز گویی در یک کلاس، هر کس در یک ماشین خود نشسته است و شرایط متفاوتی را تجربه می کند و این امر کار معلم را دشوار می کند.

در ادامه این نشست ، دکتر حمیدرضا وطن پور، مدیر گروه علوم پایه (زیست شناسی و شیمی) دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی نیز مطالبی را در خصوص اهمیت طراحی و برنامه ریزی آموزشی بیان کرد.

گفتنی است دوره بالندگی مذکور با حضور اعضای هیأت علمی، استادان مدعو و مأمور آموزشی مدرس دروس تخصصی علوم پایه، به میزان 8 ساعت در سالن کنفرانس پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار شد.


| شناسه مطلب: 151565

تعداد بازدید: 138 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران